چطور دستگاه بلوک زنی را از ترکیه وارد کنیم.

ایران  که در این اواخر تقاضا برای از  دستگاه های بلوکزنی افزایش یافته است ،  یکی از فرصت های خوب سرمایه گذاری است  ما روزانه با مشتریان مختلف به تماس هستیم. شرکت ترکی بیازلی گروپ به دلیل افزایش مداوم تقاضا برای دستگاه های  آن Read More

قالب بلوک سیمانی یا قالب دستگاه بلوکزنی

قالب بلوک بتونی همچنین به عنوان قالب بلوک سیمانی نامیده می شود ، که برای شکل دادن به بلوک ها در دستگاه بلوک سازی نصب می شود. قالب بلوک بتنی از استیل ضدزنگ ساخته شده . قالب دستگاه بلوک زنی یکی از Read More

دستگاه بلوک زنی تمام اتوماتیک

در این اواخر بازار ساخت و ساز و تقاضا برای مصالح ساختمانی رو به افزایش است. از جمله مثلاً بلوک های سیمانی ، بلوک های سنگ فرش ، بلوک های سقفی و سایر بلوک ها و برای تولید چنین مصالح ساختمانی ، Read More