دستگاه های بلوک زن ساخت ترکیه

شرکت ما BEYAZLI GROUP در ترکیه و در سایر نقاط جهان به رسمیت شناخته شده است، دستگاه های بلوک زن که به نام ماشین ساخت بلوک های بتنی هم یاد میشود  این دستگاه ها در کارخانه ما واقع درشهر ترابزون ترکیه ساخته شده و Read More