بلوک های سیمانی چیست؟

بلوک های سیمانی معمولی یکی از مواد اولیه مهم  در ساخت و ساز میباشد. مواد ضروری که در ساخت این بلوک ها بکار میرود عبارت از بتن، سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب میباشد. بلوک ها در اشکال و اندازه های Read More