ارزیابی زیر ساخت پروژه  با خدمات تجزیه و تحلیل امور مالی را انجام میدهیم

زیرساخت و امور مالی

بطور کلی سرمایه‌گذاری در زمینه تولید بلوک‌های سیمانی آینده مناسبی برای سرمایه‌گذاران دارد و اگر بتوان در این زمینه اصول اقتصادی را رعایت کرد، نباید نگران رکود و البته اقتصادی بودن کار باشیم.
صنعت ساخت‌ و‌ساز همچنان درحال تغییر و به‌روز شدن است. تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف باید همگام با نیازهای بازار گام بردارند تا بتوانند در عرصه تولید باقی بمانند.
شرکت بیازلی گروپ برای سهولت پرداخت هزینه دستگاه از سیستم های مختلف بانکی ( قرضه بانکی – اعتبار اسنادی LC  و سیستم لیزینگ استفاده میکند و همچنان مشتریان عزیز میتواند  با 30 فیصد پرداخت پیش قسط و متباقی در اقساط مختلف پرداخت نمایند.